OGLAŠEVANJE

 
Z analizo trga, pravilnim izborom komunikacijskih kanalov ter strokovno izvedbo izvajamo učinkovite tržno-komunikacijske akcije. Zasnujemo in izpeljemo celoten nabor komunikacijskih materialov: tiskane oglase in ostale tiskovine, materiale za zunanje oglaševanje, radio, televizija, splet ...

MEDIJSKO NAČRTOVANJE IN ZAKUP

Strateško medijsko planiranje je eden ključnih elementov prodorne in uspešne oglaševalske akcije, ki skupaj z odličnimi komunikacijskimi rešitvami prinaša uspeh.
   
  Za vas bomo pripravili medijsko planiranje, na podlagi analiz medijev, vaše konkurence, vaše ciljne skupine ter seveda vaših želja ter prodajnih ciljev. Oglaševalska sredstva učinkovito porazdelimo v različne medije, z namenom največjega dosega vaše ciljne skupine.
Pri zakupu medijskega prostora je nujno dobro poznavanje medijev, vpeljanih kontaktov in pogajalskih sposobnosti.

POSPEŠEVANJE PRODAJE

Pospeševanje prodaje krepi prepoznavnosti vaše blagovne znamke na trgu in povečuje prodajne rezultate. Skrbno načrtovana strategija prodaje lahko prinese izjemne rezultate.
S kvalitetno predstavitvijo prodajnega asortimana, izboljšave spretnosti komuniciranja, ugotavljanja potreb kupcev in prodornih tehnik direktne prodaje boste izstopili iz kroga konkurence.

Naša pomoč pri pospeševanju prodaje:
• promocijska ureditev prodajnih mest
• optimizacija pojavnosti blagovne znamke
• analiza in optimizacija strategije prodaje

RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV

Pri razvoju in pozicioniranju novih izdelkov na trgu analiziramo idejo, opravimo raziskavo trga poslovne analize produkta, ocenimo vstop produkta na trg ter samo pozicioniranje produkta na trgu.

Nudimo vam:
• idejno zasnovo
• analizo priložnosti
• oblikovanje poslovnega procesa
• razvoj produkta
• testiranje in validacijo
• lansiranje produkta na trg
Uspešne raziskave razvoja produktov temeljijo na kreativnih idejah in razumevanju vaše potencialne ciljne skupine, ter trenutnih gibanj. V razvoj konceptov vpletemo ciljne potrošnike, z naročnikom pa v vseh segmentih razvoja novega produkta aktivno sodelujemo.

IZDELAVA OGLASNIH VSEBIN

Nudimo vam produkcijo celostnih akcij tržnega komuniciranja, ki obsegajo večji nabor komunikacijskih elementov in načinov komuniciranja. Zaradi raznolikosti in specifičnosti komunikacijskih kanalov lahko le s strokovnim pristopom zagotovimo celovitost akcije, predvsem pa njeno učinkovitost.
Nudimo vam:
• idejno zasnovo oglasnih vsebin
• produkcijo oglasnih vsebin
• oblikovanje tiskanih oglasnih sporočil (oglasi, plakati, letaki)
• TV in radijske oglase
• multimedijske vsebine
• pozicioniranje oglasnih vsebin

TRŽNO SVETOVANJE

Naš strokovni tim vam nudi strokovno tržno svetovanje, prilagojeno vašim specifičnim potrebam in ciljem. Vsaka blagovna znamka, produkt in tržišče ima specifične značilnosti, ki zahtevajo individualen pristop.

Nudimo vam:
• poslovno svetovanje pri vstopu na trg
• izdelavo načrta trženja
• celovito podporo (trženje, servis strank)
• tržne raziskave

ODNOSI Z JAVNOSTMI (PR)

Učinkoviti odnosi z javnostmi so ključni element za uspeh poslovanja. Prek medijev vaše podjetje komunicira s svojimi kupci, uporabniki storitev in na ta način gradi svoj ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije širši javnosti. Komuniciranje z mediji in javnostmi zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostmi tesno sodelujemo z naročnikom.

Nudimo vam:
• strateško načrtovanje in izvedbo komunikacijskih aktivnosti
• odnosi s potrošniki
• odnosi z mediji in novinarji
• organizacija dogodkov
• spremljanje medijev in analiza
Slog in sam način komuniciranja zaznamujeta in vplivata na podobo vašega podjetja oz. blagovne znamke. Ciljno usmerjeno komuniciranje sooblikuje in aktivno ustvarja omenjeno podobo.

RAZISKAVE TRGA

V marketingu so raziskave zelo pomembne, saj le na podlagi relevantnih informacij lahko načrtujemo učinkovit nastop na trgu.
Nudimo vam:
• raziskave vedenja porabnikov (stališča, mnenje, odločitveni proces, zadovoljstvo kupcev),
• raziskave izdelka ali podjetja (tržni položaj, prepoznavnost, image, ugled, tržni testi, cene, distribucija,…),
• raziskave komuniciranja (testiranje komunikacij, analiza komunikacijskih kanalov, analiza uspešnosti komunikacijskih akcij.
 
   
   
   
© 2012 STUDIO SEMAFOR info@studio-semafor.si