GRAFIČNO OBLIKOVANJE

 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA (CGP)

Podjetja v današnjem času potrebujejo jasen, prepoznaven in stiliziran CGP. Brez tega ni več mogoče nastopati na trgu in doseči prepoznavnost med ostalimi podjetji v panogi. Prepustite izdelavo ali prenovo CGP našim vrhunskim oblikovalcem in strokovnemu timu, ki ima bogate izkušnje na tem področju.
Znotraj celostne grafične podobe vam oblikujemo:
• grafični znak
• stiliziran napis
• dopisni list
   
  • kuverto
• vizitko
• spletno predlogo
• vzorčne oglase
• predlogo za digitalni medij
• podpise za e-pošto
• zvočni znak

OBLIKOVANJE LOGOTIPA

Logotip je grafični element in osnovni prepoznavni vizualni znak poslovne identitete podjetja, organizacije oz. blagovne znamke. Oblikovanje logotipa je proces, ki v idejni zasnovi zahteva poznavanje vaše dejavnosti, usmeritve in predvsem vaše ciljne publike. Razumevanje delovanja, strukture, pojavnosti na trgu, pozicije in strategije podjetja je ključ do uspešne rešitve, ki bo dolgoročno pravilno komunicirala poslovne partnerje in potrošnike.
Pripravili vam bomo:
• idejno zasnovo logotipa
• razvoj konceptualnih osnutkov
• variacije logotipa na različnih podlagah

OBLIKOVANJE VSEH VRST TISKOVIN

Pri oblikovanju tiskovin sledimo oblikovalskim trendom v panogi v katerih posamezno podjetje nastopa, pri čemer ostajamo kreativni in izvirni ter stremimo k jasnosti sporočil ki bodo prinesla odziv vaših kupcev.
Oblikovanje in tisk:
• prospekti, katalogi, zloženke,
• letaki, plakati, vabila, čestitke, koledarji,
• revije in časopisi ter tiskani oglasi,
• letna poročila in knjige.
• nalepke, nalepke za avtomobile
• jedilniki in ceniki
• ostali promocijski material

TISK

Tiskamo vse vrste tiskovin, formatov in materialov.
Nudimo vam kvaliteten tisk po izjemno konkurenčnih cenah:
• tisk manjših naklad tiskovin / digitalni tisk
• tisk večjih naklad tiskovin / offset tisk
 
   
   
   
© 2012 STUDIO SEMAFOR info@studio-semafor.si